Sílvia CAlvó

Fins a 650 perdius xerra en llibertat al setembre

També s'ampliarà el centre de cria després que el projecte es trobi força consolidat

Fins a un 35% menys de bosses de plàstic en dos anys

El nou Pla Nacional de Residus anirà enfocat cap a l'economia circular