Sud Radio

Ràdio amiant

Després de mesos de neteja a l’edifici de l’antiga Ràdio Andorra, ara troben elements contaminants a Sud Ràdio