The Wire

El ‘The Wire’ andorrà

Creix en els darrers anys el nombre de línies telefòniques interceptades per la policia per demanda de la Batllia