Xavier Jordana

Jordana assegura que "no ha rebut cap requeriment de la Batllia pel desnonament del Punt de Trobada"

L'advocat dels Cachafeiro indica que tota la informació que sap és gràcies a la premsa