A. García Altés / J. M. Argimon

A. García Altés / J. M. Argimon

Trencar amb l’herència de la pobresa

Les desigualtats en renda es tradueixen en desigualtats en salut, i la mala salut i la pobresa s’hereten. Les dades mostren que les nenes i els nens de famílies amb un nivell socioeconòmic més desafavorit...