Abel Pié

‘Con la venia de su señoría’

L’expressió que dóna títol a aquest article, que molts advocats utilitzen per adreçar-se al jutge, és clau a l’hora d’intentar entendre per què l’Estat ha obligat a fer la prova d’accés a l’advocacia, a...

For Spain, Catalan is nothing more than folklore

“Con la venia” ("With Your Honor’s permission"): this Spanish phrase, which many lawyers use to address the judge, is key to understanding why Spain has required the bar exam, in Catalonia, to be taken in...