Albert Carreras

Albert Carreras

Catedràtic de la UPF

Who is to blame for the 2015 Spanish deficit deviation?

Spain’s Finance Minister Cristóbal Montoro explained that the Kingdom of Spain had a public deficit of 5.16% of GDP in 2015, almost one point (0.96%) above the target set by the European Commission, which...

Qui és el culpable de la desviació del dèficit del 2015?

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, ha explicat que l’any 2015 el Regne d’Espanya ha tingut un dèficit públic del 5,16% del PIB, gairebé un punt més (0,96%) que l’objectiu fixat per la Comissió...

image-alt

¿Quién es el culpable de la desviación del déficit de 2015?

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que en 2015 el Reino de España ha tenido un déficit público del 5,16% del PIB, casi un punto más (0,96%) que el objetivo fijado por la Comisión...

Lessons from the 0.7 per cent

Spain’s Supreme Court has recently issued a ruling on the matter of which administration has the power to manage the funds raised by the 0.7 per cent of income tax which Spanish taxpayers are allowed to...

Les lliçons del 0,7%

La sentència del Tribunal Suprem (ARA, 17 de març del 2016) sobre quina administració té la competència de distribuir els fons del 0,7% de l’IRPF que els contribuents poden decidir dedicar a finalitats...

Las lecciones del 0,7%

La sentencia del Tribunal Supremo (ARA, 17 de marzo de 2016) sobre qué administración tiene la competencia de distribuir los fondos del 0,7% del IRPF que los contribuyentes pueden decidir dedicar a fines...

La precarietat dels alts càrrecs del sector públic

Els alts càrrecs del govern de la Generalitat -i de forma semblant els directius del sector públic- són nomenaments polítics i discrecionals de qui s’exigeix competència, total disponibilitat, resistència,...

The key to the coffers

We usually say that Madrid holds the key to the coffers because it is the Spanish State that collects taxes, whereas over eighty per cent of Catalonia’s funding comes from revenues transferred by Madrid to...

La clau de la caixa

Normalment ens referim a la clau de la caixa per dir que l’Estat la té perquè és qui recapta els impostos i que la Generalitat no la té perquè més del vuitanta per cent dels seus recursos procedeixen de...

La llave de la caja

Normalmente nos referimos a "la llave de la caja" para decir que el Estado la tiene porque es quien recauda los impuestos y que la Generalitat no la tiene porque más del ochenta por ciento de sus recursos...

The Spanish State against Line 9

The inauguration of the first segment of the Barcelona metro’s Line 9 —joining Zona Universitària and the airport via Fira, where the Mobile World Congress is currently being held— sparked off some...

L’Estat contra la línia 9

En ocasió de la inauguració del tram 1 de la línia 9, que va de Zona Universitària a l’aeroport de Barcelona passant per la Fira (on ara se celebra el MWC), es va suscitar la polèmica de la no invitació de...

The arbitrariness of deficit objectives

The recent warnings (ARA, Friday February 5th) from the European Commission to the Kingdom of Spain regarding its predicted failure to comply with the deficit objectives for 2016, and regarding the need to...

L’arbitrarietat dels objectius de dèficit

Les advertències recents de la Comissió Europea al Regne d’Espanya sobre el previsible incompliment de l’objectiu de dèficit l’any 2016 i sobre la necessitat de reduir-lo en uns 8.600 milions d’euros han de...

image-alt

La arbitrariedad de los objetivos de déficit

Las advertencias recientes (ARA, viernes 5 de febrero) de la Comisión Europea al Reino de España sobre el previsible incumplimiento del objetivo de déficit en 2016 y sobre la necesidad de reducirlo en unos...

Sous públics: més o millors?

Sempre que s’analitzen els problemes de la nostra societat és indefugible concloure que el principal problema és l’atur massiu. L’atur és el principal condicionant negatiu del nivell de renda, el principal...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | Següent >