Per què els comptes eren imprescindibles

ALBERT CARRERAS
ALBERT CARRERAS Catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Director d'ESCI-UPF

Que una administració pública no disposi de pressupostos implica que té les mans lligades. No pot prendre cap iniciativa nova ni ampliar la despesa que deriva de l’increment dels costos o de la població, amb dret a serveis essencials. La pròrroga tot ho limita. Si cal gastar en un programa se n’ha de reduir un altre. Després de dos exercicis econòmics en pròrroga, hauria estat un desastre. Les excepcions són les que poden obtenir amplis consensos, com augmentar les pensions o augmentar els sous dels empleats públics, que són mesures a les que cap grup parlamentari es pot o es vol oposar.

Uns nous pressupostos són indispensables per prioritzar les noves iniciatives i els augments de costos de les ja existents (llars d’infants, llistes d’espera hospitalàries creixents, increment de persones en situació de dependència, etc.) Ah! I no només cal aprovar pressupostos, també cal executar-los! Un pressupost no executat seria una altra decepció per a la ciutadania.