FINANCES PÚBLIQUES

El dèficit del model de finançament i el fiscal s’han de sumar

En l’article -molt interessant- de dissabte passat sobre la liquidació del model de finançament autonòmic del 2016, l’ARA subratllava que cada ciutadà català aporta a l’Estat gairebé 300 euros més a l’any dels que acaba rebent. Tota la informació que s’aporta és molt correcta i completa. Tanmateix, voldria recordar que aquesta xifra no resumeix adequadament la relació financera entre Catalunya i l’Estat espanyol. De fet, té poc a veure amb el que s’anomena “dèficit fiscal”.

El model de finançament autonòmic s’alimenta, principalment, dels ingressos d’impostos compartits entre l’Estat i les Comunitats Autònomes (CCAA). Són el 50% de l’IRPF i de l’IVA i el 58% dels impostos especials. Aquests ingressos pertanyen a les CCAA. No apareixen als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) perquè no són de l’Administració General de l’Estat sinó de les CCAA. Dins d’aquesta bossa de recursos, els catalans en reben menys dels que aporten. Uns 300 menys per càpita. Uns 500 menys en paritat de poder adquisitiu. Encara més si es neutralitza l’endeutament. És l’efecte del model de finançament. Els imports han crescut al llarg dels últims anys.

Quan es parla de dèficit fiscal ens referim, en canvi, a la relació entre el que l’Estat recapta a Catalunya i el que l’Estat gasta a Catalunya (mètode del flux monetari o de caixa) o el que gasta en benefici dels catalans (mètode del benefici). L’Estat aporta alguns imports al model de finançament. El dèficit fiscal de Catalunya, calculat pel mètode del flux monetari i neutralitzant l’endeutament, és molt estable: uns 16.000 milions d’euros anuals, que equivalen a una mica més de 2.000 euros per càpita. Pel mètode del benefici, que suposa que moltes despeses de l’Estat beneficien igual tots els ciutadans independentment d’on es realitzin, són uns 11.000 milions -uns 1.500 euros per càpita-. Algun component del model de finançament autonòmic, com certs fons aportats per l’Estat i que apareixen als PGE, entra en el càlcul del dèficit fiscal, però el gruix, no.

Tenim problemes econòmico-financers amb l’Estat espanyol pel dèficit fiscal i pel model de finançament autonòmic. Són problemes interconnectats però, essencialment, s’han de sumar.