Albert Pinya

Albert Pinya

To be or not to be. To be a virus

Per les característiques de la meva professió i els lleugers brots que pateixo de misantropia, gran part del desenvolupament de l'activitat a la qual em dedico es basa en un exercici de solitud i...