Publicitat
Publicitat

UN TAST DE CATALÀ

Us hi enteneu amb 'entendre-hi'?

Un titular com " El lujo no entiende de crisis " pot ser traduït, segons si ho fa algú més o menys normativista, de les següents maneres: "El luxe no entén en/de crisi", "El luxe no hi entén, en/de crisi" i "El luxe no hi entén en/de crisi".

Jo optaria per "El luxe no hi entén de crisi", però avui és normativament incorrecte perquè el DIEC2 no entra entendre-hi com a verb pronominal ni admet que regeixi de .

En efecte, només si aquest hi no fa pròpiament de pronom, el verb pot anar seguit del complement sense cap coma. I és cert que amb coma la frase també pot ser correcta, però això demanaria que la crisi estigués en el context previ, i un titular sempre parteix de zero.

Igual com distingim veure de veure-hi o sentir de sentir-hi , també distingim entendre d' entendre-hi . El verb sense hi expressa un procés del subjecte. El verb amb hi n'expressa un estat. No ens diu que faci res sinó que té una certa capacitat.

En el cas d' entendre-hi , és l'estat de saber molt d'alguna cosa, de ser-ne un expert. I gosaria dir que cada cop diem menys "La Maria entén molt en cuina" i diem més "La Maria hi entén molt(,) de cuina". I que no preguntem "Entens en informàtica?" sinó "Hi entens d'informàtica?"

I una prova que el verb ja no funciona sense hi és que en una oració de relatiu no en sabem prescindir. A la frase "Ha de resoldre uns afers en els quals no entén gens", l'absència d' hi sembla un castellanisme.

Crec, doncs, que si el diccionari ja entra entendre-s'hi en el sentit de veure amb claredat una situació per poder obrar amb eficàcia, també hauria d'admetre entendre-hi , regint en o de , en el sentit de ser expert en una cosa.

Riure, malgrat tot