Un informe del banc acusa Fitch, Moody's i S&P de donar millors notes als clients que més paguen

El BCE, contra les agències de qualificació

El Banc Central Europeu publica un dur informe en què acusa les agències de ràting de no prendre decisions basant-se en la racionalitat econòmica sinó per afavorir els seus negocis particulars.

No es pot dir que Mario Draghi hagi declarat obertament la guerra a les agències de qualificació, però gairebé. Especialment qüestionades des de l'inici de la crisi, les agències han topat amb el president del Banc Central Europeu, que amb la seva característica subtilitat intenta treure'ls protagonisme i influència.

L'últim pas ha estat la publicació d'un informe en què s'acusa les agències de ràting de prendre les decisions sense atendre la racionalitat econòmica sinó per fer diners. "Les agències donen notes sistemàticament millors als bancs que proporcionen a l'agència una gran quantitat de negoci per qualificar bons de titulització d'actius", diu l'estudi liderat pel BCE i en què han participat economistes independents. És a dir, que com més negoci generen les entitats analitzades, millor nota treuen. El document assegura que hi ha un "biaix sistemàtic".

Tot i que el BCE diu que les conclusions no reflecteixen necessàriament els seus punts de vista, l'informe coincideix exactament amb les crítiques que des d'Europa s'han fet sovint a aquestes entitats. Ara, a més, la crítica no és arbitrària, sinó que es fonamenta en l'anàlisi de més de 38.000 notes concedides per les tres grans entitats (Moody's, Standard & Poor's i Fitch) des del 1990. L'estudi assegura que en les últimes tres dècades la importància de les qualificacions ha augmentat per la creixent complexitat i envergadura de les operacions financeres.

Sembla que l'estratègia d'Europa respecte a les agències de ràting ha canviat. Sempre descontentes per les "injustes" notes d'aquestes entitats, les autoritats continentals van parlar durant mesos de crear una agència de qualificació europea. Però mai va quedar clar que els mercats consideressin creïble una agència promoguda pel sector públic. Ara Europa, en canvi, ha optat per qüestionar la validesa dels judicis que emeten les agències. Com a prova d'això, el Banc Central Europeu va anunciar al setembre que admetria com a garantia qualsevol tipus de deute públic emès pels estats europeus. Fins abans de l'estiu, el BCE només prestava diners als bancs que aportaven com a garantia (o aval) deute públic que tenia la millor nota de les agències de ràting (AAA), cosa que marginava els països de la perifèria europea.

En qualsevol cas, les agències segueixen tenint un pes determinant, com ha quedat demostrat aquesta setmana. La prima de risc espanyola es va relaxar immediatament després que Moody's decidís no rebaixar el deute d'Espanya al nivell de porqueria.

Mentrestant, una entitat privada europea, la consultora alemanya Roland Berger (que recentment ha auditat la banca espanyola), ha anunciat la seva intenció de crear una agència de qualificació 100% europea. Però, de moment, la idea és només un projecte. Roland Berger necessita 300 milions d'euros i agrupar un seguit d'institucions financeres de tot el continent perquè l'agència europea de qualificació sigui una realitat.