Els bancs dels EUA hauran d'aplicar les normes internacionals

Assumiran les exigències de capitalització que estableix Basilea i que ja va acceptar Europa

El banc central dels Estats Units, la Reserva Federal (Fed), finalment ha decidit adoptar les exigents normes de Basilea III, que obliguen les entitats financeres a tenir uns nivells mínims de capital per facilitar que puguin resistir millor en moments de crisi financera.

Ja fa temps que Europa es va comprometre a complir aquestes regulacions, però als Estats Units sovint han estat criticades. Jamie Dimon, conseller delegat del principal banc del país -JPMorgan Chase-, va arribar a dir que Basilea III era una norma "antiamericana". Ara, però, la Reserva Federal no només vol aplicar-la, sinó que encara anirà més enllà.

Les normes de Basilea III reben aquest nom perquè és el tercer acord d'aquestes característiques que es va tancar en aquesta ciutat suïssa, que acull la seu del Banc de Pagaments Internacionals, conegut com el banc dels bancs centrals . Segons es va pactar el 2011, per complir la regulació de Basilea III caldria tenir unes reserves de capital equivalents al 7% dels actius ponderats pel seu nivell de risc (en realitat, les reserves exigides són del 4,5% però s'hi va afegir un 2,5% addicional com a matalàs per assegurar que la norma es compleix).

Ara la Fed ha decidit que és el moment de començar a aplicar aquests nivells d'exigència a les entitats dels Estats Units, potser perquè considera que el pitjor de la crisi està passant i que ja es pot començar a exigir a les entitats del país que facin l'esforç d'arribar als nivells de capital de Basilea III. De fet, fa gairebé dues setmanes, el president de la Fed, Ben Bernanke, va assegurar que a mitjans del 2014 començarà a retirar les mesures d'estímul a l'economia, principalment a través de la compra de bons. Bernanke, per tant, està començant a executar mesures que fins ara tenia congelades a l'espera que passés el pitjor.

"Aquest marc de treball obliga les entitats financeres a tenir més i millors reserves de capital, i això actua de coixí per absorbir pèrdues i, al mateix temps, redueix els incentius de les firmes a córrer massa riscos", va dir ahir Bernanke en un comunicat. Segons els experts, Basilea III duplica la quantitat de capital que fins ara estaven obligades a tenir les entitats nord-americanes, cosa que suposarà un esforç important per a elles. Però, com va explicar Bernanke, aquestes reserves permeten aturar el cop quan apareixen turbulències inesperades com les viscudes des del 2008.

Aplicació a Europa i a Espanya

En principi, tant els Estats Units com Europa es van comprometre a aplicar les normes de Basilea III a partir de l'1 de gener del 2013, però ni un ni l'altre ho van complir. A Europa ha variat en funció del país. A Espanya, en concret, es va anar més enllà de Basilea III i el govern central, quan encara hi manava José Luis Rodríguez Zapatero, va obligar les entitats financeres a tenir encara més capital: en concret, un 8% per a totes les entitats que cotitzaven a borsa i un 10% per a les que no hi cotitzaven (la majoria de les quals eren caixes d'estalvis, que es van acabar convertint en bancs).

Amb aquests requeriments, Zapatero va voler demostrar que el sistema financer espanyol estava ben sanejat. Més de dos anys després, però, encara no s'han resolt tots els dubtes que hi havia sobre el sector.

La part negativa d'haver d'acumular aquestes reserves és que els bancs també tenen menys diners disponibles per donar préstecs. I la falta de crèdit és un dels problemes que assolen l'economia espanyola avui dia. El dubte que queda planant en l'aire és si les normes de capitalització no es van aplicar massa d'hora i si això ha pogut escanyar el crèdit.

Més enllà

Malgrat que ha decidit aplicar les normes de Basilea III més tard del previst, la Reserva Federal considera que es queden curtes i també ha anunciat que anirà més enllà. Dan Tarullo, el membre de la Fed que s'encarrega de la regulació, s'ha compromès a imposar als bancs del país uns límits d'endeutament més estrictes dels que s'establien a Basilea III. Una opció és que s'obligui les entitats a tenir una quantitat determinada de deute que es pugui convertir en accions i, així, utilitzar-les per recapitalitzar-se. Però per saber-ne més detalls caldrà esperar als "pròxims mesos", segons va explicar Dan Tarullo.