Alfredo Pastor

Alfredo Pastor

El nuevo 3-6-3

Un chiste, ya muy antiguo, resumía la regla de conducta del banquero en tres números: “Pedir prestado al 3%, prestar al 6% y estar a las 3 en el campo de golf.” Las cosas han cambiado desde entonces, y la...

El nou 3-6-3

Un acudit, ja molt antic, resumia la regla de conducta del banquer amb tres números: "Demanar prestat al 3%, prestar al 6% i ser a les 3 al camp de golf". Les coses han canviat des de llavors, i l'anunciada...

Gran oportunidad, aún no perdida

La asignación de los fondos europeos es, desde luego, un asunto de la mayor importancia para España. En un reciente artículo, el profesor Xavier Vives traza las grandes líneas de lo que podría servir de...

Gran oportunitat, encara no perduda

L’assignació dels fons europeus és, per descomptat, un assumpte d’una gran importància per a Espanya. En un recent article a l’ARA, el professor Xavier Vives traça les grans línies del que podria servir de...

Regreso a la industria

Hace unos años, un eminente economista norteamericano escribía que, puesto que la agricultura representaba sólo el 6 por ciento del Producto Interior Bruto de EE.UU, uno no debía pasar más del 6 por ciento...

Retorn a la indústria

Fa uns anys, un eminent economista nord-americà escrivia que, ja que l'agricultura representava només el 6 per cent del producte interior brut dels EUA, no calia passar més del 6 per cent del temps...

En terra d'Egipte

Dubto abans d'escriure aquest article, perquè imagino que pot ser acollit amb escepticisme, fins i tot amb hostilitat. A qui se li acut sortir amb la Bíblia a hores d'ara? Qui soc jo per sermonejar ningú?...

En tierra de Egipto

Dudo antes de escribir este artículo, porque imagino que puede ser acogido con escepticismo, incluso con hostilidad. ¿A quién se le ocurre salir con la Biblia en estos momentos? ¿Quién es uno para sermonear...

Coronavirus: ¿amenaza u oportunidad?

Da vergüenza poner un título tan manido a un artículo sobre las consecuencias económicas del COVID-19, pero el tiempo apremia. Al binomio empleado en el título le falta la mitad, “Fortalezas y debilidades”...

Coronavirus: amenaça o oportunitat?

Fa vergonya posar un títol tan gastat a un article sobre les conseqüències econòmiques del Covid-19, però el temps apressa. Al binomi emprat en el títol li falta la meitat, "fortaleses i debilitats", amb la...

Dinamarca o San Teodoro?

El lector de més edat recordarà L’orella escapçada, escenari del primer contacte de Tintín amb San Teodoro, aquell país prototip de la república bananera governat a estones per un general Alcázar i que...

Sense projecte?

Fa anys que ens queixem que el govern central no ens ofereix un projecte que pugui servir de contrast a la proposta de l’independentisme. Està vist que no ho farà; però més enllà del nostre vergonyós...

¿Sin proyecto?

Hace años que nos venimos quejando de que el gobierno central no nos ofrece un proyecto que pueda servir de contraste a la propuesta del independentismo. Está visto que no lo va a hacer; pero más allá de...

Sentit i futur del treball

 En general, les preguntes sobre el sentit es fan sobre l’existència mateixa, no sobre una part d’ella com és el treball, i per a les parts un es pregunta més aviat per la funció. Siguem, doncs, modestos:...

image-alt

Els barcelonins semblen invisibles

Sobre com voldria que fos la ciutat de Barcelona d’aquí a l’any 2025, hi ha tres coses que m’agradaria que hi fossin i n’hi ha tres que m’agradaria que desapareguessin. Entre les que sí que voldria que hi...

Microcosmos

El geògraf Pierre Deffontaines, que va ser molts anys director de l’Institut Francès de Barcelona, solia dir que, des del punt de vista geogràfic, Espanya era com un microcosmos, i que dins d’Espanya ho era...

image-alt

Economia civil: una tercera via realista?

L’economia civil té en comú amb altres terceres vies el fet de combinar una aparença utòpica amb una sensibilitat certa pels trets més profunds d’una societat. Els seus principis van ser enunciats entre els...

Des de la Lluna

Alguns dels meus lectors han tingut l'amabilitat de fer-me notar la meva falta de realisme en tractar aquest vidriós assumpte de Catalunya. En veure'm desemmascarat opto per revelar que el meu observatori...

image-alt

Del tren al tigre

"Per què estan sempre enfadats, aquests homes petits?", li preguntava fa un segle un americà de viatge per Espanya al periodista Julio Camba. Avui estem una mica més crescuts, però no menys enfadats: n'és...

Rimes de la història

En el context de les discussions sobre el que potser és millor tornar a anomenar la qüestió catalana , un article recent es declarava fart dels intents de legitimar les reivindicacions dels uns i els...

Vapors estivals

Les vacances d'estiu corren un seriós perill d'extinció. No parlo únicament dels llargs estiuejos de les classes benestants, que després van adoptar les nostres classes mitjanes -tres mesos de vacances...

Com treure partit d'una crisi

La premsa occidental comença a fer-se ressò del que ja s'anomena la "gran desacceleració" en els països emergents, i l'atribueix a la crisi de les economies avançades. És una visió egocèntrica i, per tant,...

¿Rolls-Royce o Sis-cents?

Els últims dies confirmen el que ja sospitàvem: que si el ministre Wert no existís s'hauria d'inventar. Mai tan poques paraules havien aconseguit generar un acord tan sòlid, entre els integrants d'un gremi...

Del bon funcionari

En temps del comte duc d'Olivares, Espanya era, a criteri de l'historiador anglès John Elliott, un país més ben administrat que França. Alguna cosa deu haver canviat des d'aleshores, i sentim reclamar cada...

En defensa de Mas i Navarro

En tornar d'un curt viatge m'assalten les reaccions dels uns i dels altres al voltant de la cimera pel dret a decidir celebrada fa pocs dies. Em sembla observar, en llegir la premsa, que tots insisteixen...

Lliçons de Portugal

Els diaris publiquen la notícia que la Troica (FMI, BCE i Comissió) ha aterrat a Lisboa, en una visita extraordinària, amb el propòsit de vigilar el primer ministre Passos Coelho i assegurar-se que, tenint...

Plantejar una quitança als petits estalviadors és erroni i injust

El dilema de Xipre és l'habitual en tota crisi bancària: ¿s'ha de reestructurar el deute o deixar que el sistema financer faci fallida? És costum -i em sembla que no hi ha cap excepció- que s'opti per...

Europa: ¿alma mater o NUS?

Durant l'última setmana s'han desencadenat les fúries contra les polítiques d'austeritat exigides per les autoritats europees als països perifèrics: articles d'autoritzats comentaristes, múltiples...

Reformar no és retallar

Els objectius inicials de dèficit es basaven en unes previsions de creixement que no s'assoliran i, per tant, no s'acompliran. Com que la UE reconeix l'esforç fet per Espanya, ja que les previsions anuncien...

Estat i nació

Al meu article anterior argumentava que anomenar "expressió de la voluntat del poble català" el resultat de votacions amb escassa participació o la resposta a una pregunta ambigua em semblava un abús de...

< Anterior | 1 | 2 | Següent >