Reformar no és retallar

Els objectius inicials de dèficit es basaven en unes previsions de creixement que no s'assoliran i, per tant, no s'acompliran. Com que la UE reconeix l'esforç fet per Espanya, ja que les previsions anuncien una contracció de la despesa pública per al 2013 superior al 2012, ens concedirà un termini més llarg per a la consolidació fiscal, i hem de desitjar que l'allargament es distribueixi equitativament dins les nostres fronteres. Brussel·les no vol, però, que aquest allargament es tradueixi en l'abandó de les reformes, i és just admetre que en aquest terreny queda molt per fer. Reformar, però, no és sinònim de retallar: si bé en molts casos s'ha de retallar per seguir en el mercat (cosa que veiem sobretot en el sector privat), simplificar tràmits, racionalitzar horaris o suprimir petits monopolis no és retallar. Es més útil que les retallades, però també políticament més costós.