Amadeu Gallart

Amadeu Gallart

Economista i historiador

Bancs i caixes a l'Alt Pirineu i Aran

Tot el sistema bancari espanyol, i el català per descomptat, s'ha vist als darrers anys sotmès a unes ventades que han aconduït a una situació social lamentable. Sabem, com tothom, que hi ha una gran...

Creure'ns el territori

L'espectacle que algunes de les nostres autoritats territorials ens varen oferir respecte a la creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat va ser radicalment explicatiu del funcionament...