Andreu Domingo

Veritats i mentides sobre les migracions

Aprofitant la celebració del Dia Internacional del Migrant, és bo que reflexionem sobre l’actualitat dels moviments migratoris al món i a Catalunya. Si els primers anys després de la crisi semblava que tant...

image-alt

Who are the Catalans? Demographics and national identity

In times of crisis, we typically ask ourselves about our identity: who are we? As it stands, the question leads us, inevitably, to a further two: where are we going? and where do we come from? Demography’s...

image-alt

Catalunya, nació d’immigrats

En èpoques de crisi, recurrentment ens assalta la pregunta sobre la nostra identitat: qui som? En la seva formulació, aquest interrogant porta inevitablement associades les derivades temporals: cap on...