Anna Garcia Hom

Anna Garcia Hom

El cas de Reus: “I tu més”

“Quan la culpa és de tots, la culpa no és de ningú”. Aquesta frase, atribuïda a l’escriptora Concepción Arenal, descriu el malaurat fet esdevingut fa uns dies a Reus, en què una dona gran que tenia la llum...