Anthony C. Grailing

image-alt

El millor preu que es pot pagar

La mort d'Ossama bin Laden ha estat motiu d'alegria per a alguns i de preocupació per a d'altres. Els que se n'han alegrat -molts als Estats Units- són els que reconeixen el caràcter simbòlic d'un home que...

L'ham d'or

Ala Vida de Cèsar August , l'escriptor romà Suetoni explica que l'emperador deia que només s'hauria d'emprendre una guerra quan s'està prou convençut que reportarà grans guanys. Anar a la guerra per uns...