BON DIA

Salt, del luxe a la indigència en cinc minuts

La història de les 43 persones a qui la resolució del Tribunal d'Estrasburg permet continuar vivint en el bloc ocupat de Salt ens ha portat a aquesta porta de Girona on pobresa crida pobresa. Els preus de lloguer del centre de la ciutat (150, 200 euros mensuals) s'han desplomat. Salt s'ha convertit en un refugi dels que no es poden permetre res més. Africans amb fills nascuts i educats a Salt tornen a emigrar, ara al nord d'Europa, perquè aquí no hi ha projecte de vida. La barreja migratòria no explota per l'economia submergida, "que va a tota pastilla", i per una mena de sentit comú que consisteix a pensar que a sobre no ens farem més mal, i si no és possible la tolerància, que ho sigui la coexistència. Les cases de Bescanó, els àtics del centre de Girona, tan a prop i tan lluny.