Antoni Gomila Vives

image-alt

Anglès com a llengua estrangera: invents no, gràcies

(L'autor ha actualitzat l'article, vegeu-ho al final)A més de totes les raons que s'han oferit ja en contra del TIL, consider necessari aportar-ne encara una més, de caràcter especialitzat, però que em...