Antoni Tarabini

El present i el futur de l’esquerra (*)

Per parlar del present i del futur de l’esquerra a Balears, és imprescindible fer referència al nostre present i futur socioeconòmic i cívic. El conjunt de la societat balear, especialment a causa de la...

image-alt

Reviu la nostra societat civil?

Malauradament, una de les característiques tradicionals de la nostra societat civil ha estat, almenys fins ara, l’escassa capacitat d’articular-se i d’autoorganitzar-se en funció dels interessos comuns de...

image-alt

Un debat interessant ple d’arguments viscerals

És democràtic i altament recomanable que els ciutadans ens posicionem a favor o en contra davant qualsevol proposta, idea o iniciativa, i especialment si aquesta prové de les institucions públiques. La de...