Antony Loewenstein

Refugiats: el lucre de les presons privades

Segons el Servei d’Immigració i Control de Duanes dels Estats Units, el centre de detenció de Dilley, Texas, és un “centre residencial per a famílies”. Però, per a les 2.000 mares i criatures immigrants que...