El proxeneta en cap de França

Ala tardor, la policia va reactivar un vell dossier que llanguia sobre una xarxa de proxenetes. Contenia una bomba: DSK hauria participat en festes d'alt voltatge sexual. Va demanar dos cops ser escoltat. Fins ara. Mentrestant, la premsa rebia tota mena de filtracions de sucosos SMS. Queda clar que hi era. Però s'ha escrit sense embuts que n'era còmplice. Qui sap si n'era l'organitzador? ¿I si va prometre favors als empresaris que finançaven la gresca? Tot s'hi val amb l'ídol caigut, lliure de càrrecs pel cas Sofitel i arxivada la denúncia pel cas Banon. La natura llibertina de DSK és l'antiexemple. I si és declarat culpable, cal que ho pagui. Però el voyeurisme i la morbositat de la premsa -la que va tapar durant anys la bulímia sexual del personatge en nom de la vida privada- és penosa. Només la supera l'ús que en fa Sarkozy per no perdre l'Elisi.