image-alt

BARBARA UNMUSSIG

Una resposta ambientalista al proteccionisme de Trump

Mentre el president Trump converteix la seva estratègia "els Estats Units primer" en aranzels a les importacions, i la Unió Europea es prepara per adoptar contramesures que acostaran l'economia global a una...