Beth Galí

image-alt

En record de Fabián Estapé

Fóra llarg esbossar aquí una biografia de Fabián Estapé que, a més, ja ha estat referida a bastament en les seves memòries i en les cròniques publicades aquests darrers dies després de la seva mort. Per...

image-alt

Alemanya em captiva

Bona part de la població nascuda durant la dècada del anys 40 i 50 vam créixer envoltats de l'odi que els nostres pares expressaven cap als alemanys. Per bé que era legítim: l'assassinat de milions de jueus...

image-alt

Qui tem els 'indignats'?

Aquests darrers temps se senten innombrables proclames en nom de la democràcia. D'un bàndol i de l'altre s'intercanvien retrets per l'incompliment dels valors que, teòricament, s'han de respectar en un...

L'aventurer generós

Hi ha moments que condicions adverses en un entorn social específic atorguen sentit a la vida. És el cas d'Oriol Regàs, que en les situacions més diverses, fos la travessa del desert en moto o dels oceans...

Barcelona, estat de la qüestió

És només des de la modèstia que podem copsar l'esforç col·lectiu que s'ha fet aquests darrers trenta anys a Barcelona. El balanç cal judicar-lo amb un marge de generositat i comprensió.David Brooks escrivia...

image-alt

Brasília, una aposta i un ideal

L'any 2010 s'ha esgotat. Entre altres cròniques i esdeveniments, ha estat l'any del cinquantenari de la fundació de Brasília com a nova capital del Brasil. És, doncs, un bon moment per reflexionar com es va...