Carolina Pallàs i Sira Vilardell

Carolina Pallàs i Sira Vilardell

La vulnerabilitat de les dones en l’accés a l’habitatge

Malgrat que la legislació ha fet avenços importants en matèria d’igualtat, les desigualtats no desapareixen sinó que més aviat augmenten. En temps de pandèmia s’ha fet evident que si no hi ha un canvi de...