Carles Manera

Carles Manera

Línies de força de la macroeconomia balear

El Llibre Blanc sobre l’horitzó 2030 del CES i la UIB és un bon material per repensar el mitjà i llarg termini de Balears quant als nous nínxols d’ocupació. A la Memòria del CES 2018 (pàgs. 84-88) es fa un...

Balears enfront de la crisi

Aquesta crisi és diferent de les anteriors pel seu propi origen: una causa, diguem-ne, natural, un virus. I amb una afectació planetària, la qual cosa situa tots els governs del món en un estat gairebé...

Un pla estratègic per a Balears

El retrocés turístic que s’espera en el curt termini i les fortes caigudes previsibles del PIB i de l’ocupació en els serveis que se’n deriven representen una oportunitat concreta de discussió sobre el...