Carles Manera i Ferran Navines

Carles Manera i Ferran Navines

2020-2024: reflexions sobre quina postcrisi ens espera

L’experiència de la recuperació de la crisi del 2008 no ajuda a pensar ara en una recuperació en 'V', com massa sovint es diu. De fet, no hi ha mai sortides en 'V' quan es produeix una gran crisi d’aquesta...