Carles Manera i Ferran Navinés

Carles Manera i Ferran Navinés

Per una agenda de política econòmica a Balears

Pensar en una forta caiguda del pes del turisme en el PIB balear infereix la necessitat imperiosa de trobar alternatives plausibles. Aquest és el gran debat, tot i que la vinculació amb els límits físics de...

El Banc Central Europeu: instrument clau

Adam Tooze ha publicat un interessant article, arran de la sentència del TC alemany, en contra de la política de compra de deute públic per part del BCE per poder fer front a la crisi del covid-19. El seu...

2020-2024: reflexions sobre quina postcrisi ens espera

L’experiència de la recuperació de la crisi del 2008 no ajuda a pensar ara en una recuperació en 'V', com massa sovint es diu. De fet, no hi ha mai sortides en 'V' quan es produeix una gran crisi d’aquesta...