Carme Trilla

Carme Trilla

El model vienès d’habitatge, l’exemple a importar?

¿És Viena l’exemple a importar per donar solució als problemes d’habitatge de Barcelona? El model vienès és un referent arreu del món però malauradament és impossible capgirar del tot una situació que és...

Un país que necessita habitatge social

Després de molts debats i discussions, sembla que hi ha una certa unanimitat a l’hora de definir el concepte habitatge social com aquell tipus d’habitatge que s’adreça a persones amb ingressos mitjans...