image-alt

CATALINA SERRA

La dignitat de la barraca

El barraquisme com a fenomen urbanístic a gran escala semblava que s'havia acabat a Barcelona a mitjans dels noranta. El cert és, però, que en sobreviuen reductes en espais afectats per interminables plans...

El compromís de Miró

D'exposicions de Miró n'hi ha gairebé cada any, però molt poques tenen la categoria d'autèntic esdeveniment. En els últims anys ho han estat les dues grans antològiques del centenari: la de Barcelona,...

Mesures addicionals

El pla de la Generalitat està pensat a curt termini, però entre les mesures que proposa la Unió Europea per millorar la qualitat de l'aire a les ciutats, on viu el 80% de la població, n'hi ha dues de...

Influència soterrada

Hi ha artistes que han marcat la seva època amb una empremta molt superior a la seva fama. És el cas de Richard Hamilton, aclamat com el pare del pop art i, segons escrivia ahir Jonathan Jones a la web de...

Alerta tranquil·la

Cada cop més sembla que amb la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que reclama que el castellà també pugui ser llengua vehicular a l'escola catalana no arribarà la sang al riu. El...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Següent >