Publicitat
Publicitat

IAQUÍ

També podem provar de fer propostes

ENMIG DE TOT aquest desastre educatiu que ens han servit amb acarnissament els polítics que ens governen, l'anunci que s'està preparant una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) d'Educació em sembla una gran idea que pot servir per donar una volta al debat. Ja coneixem les raons per les quals els docents i una majoria de pares s'oposen al decret llei del Govern. Coneixem menys les raons dels governants, perquè fins ara no han sortit del mantra que "els fillets" dels pobres també han d'estudiar anglès o que s'ha de deixar que el PP legisli perquè fins ara no ho ha pogut fer en temes educatius (?). Són arguments poc sòlids que no han anat acompanyats d'estudis seriosos que avalin la relació que fan entre una inexistent immersió lingüística i fracàs escolar, i el perquè un tercer idioma és la solució. Aquesta ILP podria servir per canalitzar les energies cap a un plantejament realment seriós de quina educació volem en el futur. Pública i de qualitat, sí, però com? Es tractaria de mirar d'implicar el màxim d'estaments possibles -docents, pares, universitat, partits, experts internacionals, etc.- en la reflexió sobre el que ha fallat del nostre sistema actual -que té moltes esquerdes- i quines mesures es podrien emprendre per millorar-ne el funcionament. Amb vista al futur, pensant a mitjan i llarg termini. Paral·lelament, és clar, s'haurà de solucionar l'incendi immediat. Però, igual que passa amb la Serra, s'ha de sembrar ara perquè una nova generació pugui recollir.