La dignitat de la barraca

El barraquisme com a fenomen urbanístic a gran escala semblava que s'havia acabat a Barcelona a mitjans dels noranta. El cert és, però, que en sobreviuen reductes en espais afectats per interminables plans especials i que estan sorgint nous assentaments precaris a Collserola o en solars abandonats del 22@. Esclar que això no és comparable a tenir barris de 50.000 barraquistes, com la Cañada Real de Madrid. Però allà els problemes queden a la vista. Aquí els nostres infrahabitatges estan gairebé tots amagats. Són pisos sobreocupats, llits calents o naus industrials perifèriques on s'apiloten sensepapers. Eren millor les barraques. Portem uns anys de recuperació d'aquella memòria històrica. Calia dignificar no tant la barraca com els barraquistes, és just, però vigilem de no permetre ara situacions encara més indignes.