Publicitat
Publicitat

OPINIÓ

Convé tenir clar què vol dir concertar

És una obvietat començar o acabar dient que s’ha de tenir criteri a l’hora de decidir en què s’inverteixen els doblers públics. Un criteri o un altre, perquè també és evident que no pot aplicar el mateix el Govern de Francina Armengol que el de José Ramón Bauzá. Per això els ciutadans elegim, cap a la dreta o cap a l’esquerra. Ho dic per la decisió que ha pres la Conselleria d’Educació de no concedir el concert educatiu als cursos d’ESO de les dues escoles de l’Opus Dei que hi ha al Parc Bit de Palma, com també d’anar fent els tràmits per retirar-los el concert de Primària que els concedí el Govern anterior. Les dues escoles són una de nines i una de nins, ben separats per coses que la seva religió aconsella. Res a dir, o sí, però que s’ho financin ells, que la seva casa mare no és precisament d’acollida de nins amb necessitats per a la supervivència. El Govern i tots nosaltres convé que tinguem clar què vol dir concertar. Per concertar s’ha d’estar d’acord, almanco en les qüestions bàsiques, i no es pot fer amb qui traspassa aquelles línies vermelles que ens hem marcat com a infranquejables. I ara mateix, que es treballa en el Pacte per l’Educació, convindria deixar també ben clares aquestes línies vermelles per saber en què no estam disposats a gastar ni un euro dels pressuposts públics. És un “amb els nostres doblers, això no” que s’hauria de deixar escrit i pactat perquè almanco sigui més difícil que un govern ho pugui canviar a conveniència. El Pacte per l’Educació per descomptat que ha d’incloure la diversitat, però també ha d’establir les fronteres d’allò que es considera que pot millorar la qualitat educativa i allò que afavoreix la discriminació, el sexisme i un elitisme en els quals només ens faltaria invertir-hi.

Etiquetes