Publicitat
Publicitat

Negociacions lligades

Al marge de Palma, on aquest divendres es podria saber qui serà el nou batle, sembla que el ritme que duen les negociacions per un pacte d'esquerres al Govern i al Consell repercuteix sobre no pocs municipis de les Illes. A ningú no se li escapa que els ritmes de negociacions que duen a les diverses institucions són diferents, perquè també són distintes i distants les dates màximes per constituir-se.

Amb aquests calendaris asincrònics, els qui en aquests moments es demanen què poden fer són els ajuntaments que també necessiten resoldre un pacte de governabilitat. Els ajuntaments s'han de constituir el proper dia 13, o sigui, d'aquí no-res, però se saben condicionats pel que facin els mateixos partits que es troben negociant a la taula autonòmica i a la de la mateixa illa.

Mentre, veiem com les trobades per arribar a acords aborden primer aquells punts en els quals hi ha més coincidència i deixen per més endavant les possibles divergències. D'aquí que les persones que poden arribar a una batlia municipal ja manifestin la seva preocupació, perquè no sigui que es trobin a mitjan de la setmana que ve i hagin de prendre les decisions a l'escarada. El mapa ha quedat massa lligat i ni el temps ni els 'tempos' no juguen a favor seu.