IAQUÍ

No ens podem permetre més fracàs escolar

AQUESTA COMUNITAT no es pot permetre més fracàs escolar. Estant com està Balears al cap de baix dels índexs de resultats acadèmics, el remei s'ha d'establir amb tota urgència però amb planificació. Amb el TIL, com es demostra, només s'ha afegit al banyat. I que fins a 31 instituts avaluats hagin incrementat un 30% els suspensos, precisament en les matèries no lingüístiques que es fan en anglès per imposició del Govern, és més que significatiu del desastre que s'està provocant. No té gens de credibilitat que una consellera com Joana Maria Camps digui que aquestes proves no són vàlides ni significatives. El fet que ella mateixa confirmàs la seva ignorància en matèria educativa i cultural el dia que assumí el càrrec la invalida per a qualsevol observació o valoració. Aquí s'ha de fer un pensament, i fer-lo aviat. Passa enrere. I començar a analitzar com s'hauria de fer per implantar l'anglès a l'educació, més enllà de les assignatures lingüístiques, a poc a poc, amb un pla possibilista i que garanteixi un nivell òptim en la docència i una preparació progressiva de l'alumnat. No en som experta i són els que en saben que han de dir com es pot fer, si hi ha un consens en la necessitat d'aprenentatge (no la destrossa) d'una tercera llengua. Sigui per caparrudesa del Govern amb la imposició de l'anglès, encara que es tracti de l'anglès més macarrònic que s'hagi escoltat mai, o sigui per pures ganes de posar entrebancs al català, els mals resultats de l'alumnat no farà més que augmentar en aquesta terra. I el fracàs escolar d'ara és fracàs assegurat en el nostre futur. No costa gens, consellera, escoltar els que en saben. Pitjors resultats dels que tenim fins ara, no ens els podem permetre. Pensi-ho, si és que pot.