Publicitat
Publicitat

Promoció cultural, ara que veim cartells

VAGIS A LA CIUTAT que vagis, d'aquestes que es volen promocionar com a ciutats culturals, les exposicions, els concerts, les obres de teatre, els espectacles de dansa i tota mena de festivals, t'entren pels ulls miris on miris. En forma de banderoles que pengen dels fanals dels principals passejos, en quioscs construïts amb aquesta finalitat, en tanques, en opis o en la carrosseria dels autobusos, cada activitat s'esforça a tenir una imatge ben dissenyada per poder competir en un entorn saturat. No hi ha cap propaganda que molesti si està ben feta i convenientment ubicada. És més, les campanyes de propaganda cultural fan ciutat i fan cultura.

A Palma, de fa anys, es va començar per tenir uns suports molt poc atractius i sobretot molt cars que, a més, gaudien d'una concessió gairebé exclusiva i gestionada d'una manera poc transparent. Més enllà d'aquests suports, l'Ajuntament tampoc no ha facilitat mai als centres d'art, ni als teatres, ni als programadors, ni als productors la promoció dels esdeveniments culturals amb una publicitat que et topis mentre camines pel carrer. De fet, record que fa uns anys, tornaves enrere la sola idea de voler publicitar una activitat cultural atesos els pressuposts que se't presentaven i també per les dificultats que et posaven des de l'administració pública competent. D'aquí que cada vegada s'editin menys cartells, que els pocs que es fan s'aferrin als mostradors i barreres de botigues tancades, cartell sobre cartell, mig arrabassats, bruts i la majoria caducats. Amb aquesta única sortida, no hi ha qui dissenyi ni faci propaganda.

Podem pensar que en l'època de les xarxes socials i de la comunicació on-line, té poc sentit posar la cultura enmig del carrer. No hi estic d'acord, crec que és efectiva; això sí, sempre que enriqueixi visualment la ciutat a la vegada que fa un servei cultural. 

Hi pensava aquests dies quan ens envaeix la propaganda electoral (cada vegada menys nombrosa, és cert). Però també pensava que els municipis com Palma, abans que no facilitar la promoció de la cultura, han d'estimular que es faci cultura digna de ser publicitada per tots els carrers. Aquests darrers anys, no han estat precisament les iniciatives culturals públiques les que s'han merescut els cartells. Però una ciutat com Palma podria haver posat els recursos que té al seu abast perquè es poguessin donar a conèixer les iniciatives, petites però molt interessants, que els professionals de la cultura han treballat particularment a falta d'estímuls públics.