Publicitat
Publicitat

El lector de l'ARA Balears

HO HEU POGUT LLEGIR aquest diumenge al diari: l'ARA Balears és, entre la premsa que es publica a Mallorca, el diari que té els lectors més joves i els que tenen una millor formació. Aquests, entre els múltiples resultats que ens dóna una  enquesta que encarregàrem a una empresa externa, són els que ens fan més feliços i que més força ens donen per continuar endavant en la tasca i el compromís que assolírem ara fa gairebé dos anys.

Si, com deim sempre, aquest és un projecte col·lectiu dels qui hi han apostat com a inversors, socis, subscriptors i també dels que com a lectors se'l senten seu, que l'ARA Balears sigui el diari dels més joves ens dóna un recorregut més llarg, amb més energia i també ens retorna un aire fresc que els qui el feim és el que ens agrada alenar.

Al marge d'això, ja en clau de país, s'ha de dir que el fet que el que és l'únic diari en paper que s'expressa en català sigui el que tingui els lectors més joves obre una finestra a l'esperança per a la llengua i la cultura catalanes que, a les Illes, no tenen ni han tingut l'arrelament i la consciència social que ha de tenir tot allò que és propi per poder-ho mostrar amb l'orgull que mereix.

Dels resultats de l'enquesta, i en aquest mateix sentit, m'agrada destacar que, dels lectors de l'ARA Balears, 1 de cada 3 es reconeix com a castellanoparlant o fa servir el castellà i el català de manera indistinta diàriament. Aquesta dada, que també explica la debilitat que pateix la llengua catalana a Mallorca, té així i tot una part molt positiva: si cadascun d'aquests lectors que diuen expressar-se habitualment en castellà es manifesta seguidor habitual d'un diari escrit en català, vol dir que s'està habituant a la normalitat en aquesta llengua.

Com a darrera dada a subratllar, tornaré al fet que, a més dels més joves, els lectors de l'ARA Balears són els que tenen un nivell més elevat d'estudis, amb un 90% que tenen estudis secundaris o universitaris i amb el doble de lectors amb estudis universitaris que la resta de mitjans. Per a un diari com el nostre que fa una aposta tan forta per l'educació pública, de qualitat i en català; per a un diari que està més interessat a aprofundir en les notícies que no oferir el primer els titulars i només els titulars; per a un diari que vol impulsar i sempre estar al costat de la creativitat i la innovació, i per a un diari que té entre les seves prioritats la cultura i l'educació, la defensa del territori, del benestar social, de les bones pràctiques en la política i d'una economia entesa com a motor per millorar la qualitat de vida de tothom, el fet que la gent que cregui en aquest diari i el consideri el seu siguin persones preparades i culturalment inquietes ens dóna cent cavalls de força. I ara ja no parlava com a diari, sinó de la força que podem adquirir des del punt de vista social.

Etiquetes

PUBLICITAT
PUBLICITAT