Publicitat
Publicitat

IAQUÍ

Un nou batle cada dos per tres

AQUEST DISSABTE, amb la constitució dels ajuntaments s’acabarà de visibilitzar fins a quin punt la societat de Balears, i no només, ha optat pel govern de les minories. A mi, que sumar en política sempre m’ha semblat cosa bona i que, a més, crec que les noves maneres d’entendre la composició i l’acció de govern és que reflecteixi la diversitat mateixa que hi ha entre la ciutadania; a mi, que tots aquests pactes pels quals ha estat necessari passar per arribar fins a la constitució dels governs municipals em fan pensar en una societat més democràtica i més madura; i a mi, que m’agrada que es facin equips de govern entre diverses formacions perquè cadascuna pugui aportar-hi les seves particularitats i aquelles àrees de coneixement i experiència que té més interioritzades; a mi, en canvi, se’m fa estrany i fins i tot puc posar en dubte la conveniència de tenir més d’un batle o batlessa en els quatre anys que van d’eleccions a eleccions. I quan més gran és el municipi, més inconvenients hi trob, i no només per una qüestió de representativitat. Potser sigui perquè crec en l’estabilitat d’aquests equips conformats per persones i ideologies diverses, no m’agrada pensar que el primer batle ho voldrà fer tot de pressa i corrensos abans de no haver d’entregar la vara al següent. Com tampoc no m’agradaria pensar que el segon pugui endarrerir els projectes i guardar-se les idees per al moment que li toqui el comandament. Quatre anys són pocs per desenvolupar projectes i consolidar-los. Ara comptau si el temps es redueix a la meitat. O a una tercera part, com és el cas de Llucmajor, que tindrà tres batles en quatre anys. Només esper que tots pensin en la ciutat i en la ciutadania i no en el període de regnat que els correspon.