Publicitat
Publicitat

Els sous dels polítics, un gest?

L'anunciada baixada dels sous dels polítics, tot i que encara s'ha d'acabar de definir qui l'aplicarà i en quins tants per cent, potser s'hagi de veure més com un gest que no com una mesura que tingui rellevància. La duia Podem al seu programa i, en aquests dies de negociacions, l'ha posada sobre la taula i ja hi ha hagut els primers compromisos entre els integrants dels pactes, compromisos molt tímids i també molt suavitzats, per cert.

Com a gest davant el gruix de la societat que pateix la crisi, pot tenir sentit. La veritat és que dubt que això consoli o acompanyi les persones o famílies que passen més penúries. Com a mesura, insistesc que la veig irrellevant per molts de motius. No crec que serveixi per alleugerir la crisi, ni que la inversió que es pugui fer amb els doblers estalviats dels sous dels responsables de les institucions i dels parlamentaris pugui tenir gaire transcendència. Els polítics amb càrrecs de gran responsabilitat a les Illes són dels pitjors pagats de l'Estat. Seria injust que no tinguéssim en compte això, la responsabilitat que tenen, l'exposició pública i, sobretot, el temps que estan obligats a dedicar al càrrec.

Hi ha dues qüestions més a considerar. Si ens interessen bons professionals perquè es facin càrrec de les àrees de govern de màxima responsabilitat, s'han de valorar les dificultats per engrescar-los. I després, ja sé que és difícil d'aplicar, hauríem de tenir en compte que no tots els polítics fan la mateixa feina, ni tenen idèntica responsabilitat, ni tampoc tenen el mateix grau de dedicació. Fins i tot, sempre n'hi ha un parell que són coneguts per no fer-ne ni brot, o poc més. Per ventura hauríem de començar per aquí. Als altres, per mi que es poden deixar els sous com fins ara i dedicar el temps d'aquesta discussió a d'altres de més transcendència.