Cristina Simó

Cristina Simó

Un horitzó d’igualtat sense prostitució

Dia a dia, pas a pas, el debat abolicionista avança a marxes forçades, fins al punt que fa uns dies el Moviment Democràtic de Dones celebràvem l’adhesió de nous municipis a la Xarxa de Municipis Lliures de...