David Basora

Catalonia, without room to maneuver in economic crisis

We find ourselves immersed in the biggest economic crisis of recent decades, and, without focusing on the causes, we have been prescribed austerity as a cure. As much as this concept may be considered of...

L’austeritat i la política econòmica catalana

Ens trobem immersos en la crisi econòmica més important dels darrers decennis i, sense centrar-nos ara en les causes, com a recepta s’ha prescrit austeritat. Per molt que pugui considerar aquest concepte...