David Bueno

David Bueno

Professor i investigador de la UB, especialista en genètica i neurociència i divulgador científic

Doctor en biologia i professor i investigador a la Secció de Genètica Biomèdica, Evolutiva i del Desenvolupament a la Universitat de Barcelona. Ha estat investigador a la Universitat d'Oxford. Ha publicat una seixantena d’articles científics en revistes especialitzades i és autor de disset llibres d'assaig i divulgació. També ha contribuït en diverses obres enciclopèdiques, i col·labora en programes de ràdio i televisió. El 2010 va guanyar el Premi Europeu de Divulgació Científica, el 2018 el Premio Magisterio per la seva contribució a la neuroeducació i el 2019 la Distinció del Claustre de Doctors de la UB per la seva contribució a la divulgació científica.

A new evolutionary transition to manage the pandemic

The SARS-CoV-2 pandemic has changed our lives. Words like quarantine or lockdown have become part of everyday life. There have been nearly 90 million people affected and nearly 2 million deaths worldwide....

Una nueva transición evolutiva para gestionar la pandemia

La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 nos ha cambiado la vida. Palabras como cuarentena o confinamiento han pasado a formar parte de la más absoluta cotidianidad. En el mundo ha habido cerca de 90...

Una nova transició evolutiva per gestionar la pandèmia

La pandèmia provocada pel SARS-CoV-2 ens ha canviat la vida. Paraules com quarantena o confinament han passat a formar part de la més absoluta quotidianitat. Al món hi ha hagut prop de 90 milions...

Discriminación, xenofobia y violencia: la cara oculta del covid-19

La vida social es compleja y para convivir de manera razonablemente armónica con nuestros conciudadanos necesitamos utilizar a menudo ciertas dosis de tolerancia. La tolerancia es la disposición que tenemos...

Discriminació, xenofòbia i violència: la cara oculta del covid-19

La vida social és complexa i per conviure de manera raonablement harmònica amb els nostres conciutadans ens cal utilitzar sovint certes dosis de tolerància. La tolerància és la disposició que tenim per...

La crisi sanitària provocada per la pandèmia també és educativa

La pandèmia de covid-19 ha alterat la dinàmica social en tots els aspectes: familiars, econòmics, d’oci i també educatius. El tancament d’aules durant i després del confinament ha modificat de manera...

Mecanismes cerebrals que alimenten el negacionisme

La pandèmia de covid-19 ens està deixant imatges impensables fa tot just un any: UCIs saturades, sistemes sanitaris col·lapsats, increment de les defuncions, persones amb seqüeles físiques duradores i...

Expliquen per què recordem fets imaginats com si fossin reals

Una de les funcions principals del cervell és adaptar el comportament a qualsevol situació per afavorir la supervivència. Això implica anticipar possibles escenaris futurs per evitar les amenaces i també...

Aprendre a llegir i escriure: una qüestió de silenci?

Alfabetitzar-se és primordial en les societats actuals. Una persona que no sàpiga llegir i escriure, o que ho faci amb dificultat, té molts problemes per adaptar-se a l’entorn laboral i social. Però no...

Bacteris, els enginyers elèctrics més sostenibles i eficients

Els bacteris són els organismes més primitius de la Terra i, de llarg, els més abundants. També són els que presenten més diversitat metabòlica i de formes de vida. Hi ha bacteris paràsits i n’hi ha de vida...

L’altruisme disminueix la sensació de dolor

L’altruisme és un comportament que tradicionalment ha estat molt ben valorat per totes les cultures, la qual cosa es reflecteix en moltes històries i llegendes on es descriuen gestes suposadament heroiques....

Digue’m com pintes i et diré com és la teva societat

L’any 1868, quan es van descobrir les pintures d’Altamira, la comprensió i la interpretació de la prehistòria humana van fer un tomb radical. Les persones del paleolític van deixar de ser considerades com a...

Els nois tenen més ansietat quan estudien matemàtiques

Fa anys que en molts països occidentals es detecta una davallada de l’interès dels adolescents i els joves per cursar estudis científics i tecnològics, els anomenats STEM (de les inicials angleses de ...

Descobreixen per què l’estrès fa tornar els cabells blancs

És habitual veure polítics als quals, després d’uns anys ocupant càrrecs de molta responsabilitat, els cabells se’ls tornen blancs. Un dels casos recents més paradigmàtics és el de l’expresident dels Estats...

Si ets capaç d’encertar com segueix una cançó, no t’emocionarà

La música és present en totes les cultures humanes, amb multitud de ritmes, sons i expressions. Centrant-nos en el nostre entorn, ¿qui no gaudeix d’una bona simfonia, d’una peça de música tradicional o del...

La clau de la longevitat es troba en el sistema immunitari

Envellir és, per a tots els animals complexos, un procés aparentment inevitable. En el cas de l’espècie humana, les millores en alimentació i sanitat han afavorit un increment en l’esperança de vida, però...

La música és el llenguatge universal del cervell

La música és un producte de la ment humana. No es coneix cap cultura que no l’hagi desenvolupada i que no la utilitzi. Això ha portat a proposar que la música és el llenguatge universal de la nostra...

Descobreixen com el cervell regula la ingestió d’alcohol

Es calcula que més del 80% de les persones adultes han tastat algun tipus de beguda alcohòlica o en són consumidores ocasionals, i que un 20% acaben desenvolupant alcoholisme malgrat els efectes...

Els gats mostren el mateix afecte que els infants, i més que els gossos

Es diu que els gossos són els millors amics de les persones, per l’afecte emocional que mostren pels seus cuidadors, que normalment és recíproca. En canvi, tradicionalment s’ha considerat que els gats, un...

Les vacunes són més efectives al migdia

Les vacunes són sens dubte un dels grans avenços de la medicina. La seva funció consisteix en estimular les defenses naturals del cos per protegir-lo de malalties greus. Malgrat el debat que hi ha al...

Podem saber si estem massa endormiscats per conduir?

Quan estem molt cansats tenim la sensació que les parpelles pesen més i els ulls se’ns tanquen. Per prudència, quan notem aquesta sensació acostumen a deixar de fer activitats que comportin un cert risc,...

Entendre les creps per millorar l’electrònica

Sovint es pensa que els objectius inicials que mouen les investigacions científiques obeeixen a necessitats complexes, però moltes vegades pretenen estudiar situacions ben quotidianes. Això no treu que, més...

Menjar massa pot anul·lar les neurones que generen la sacietat

Menjar és indispensable per sobreviure, però menjar més del que el metabolisme necessita pot comportar problemes de salut. L’obesitat s’ha convertit en un problema sanitari de primera magnitud a escala...

El son protegeix d’infeccions i del risc de patir càncer

El son és una condició fisiològica reparadora. Quan dormim, els sistemes corporals es regeneren. És a dir, aprofiten per eliminar els productes de rebuig que s’han acumulat durant el període d’activitat com...

Per què hi ha ofertes irresistibles?

Una de les estratègies comercials més utilitzades per incrementar les vendes és la presentació d’ofertes. Les més habituals són una rebaixa sobre el preu original del producte que es vol adquirir, o bé...

Mirar massa la televisió afavoreix el declivi cognitiu

Mirar la televisió és una forma habitual de lleure per a moltes persones. Segons un informe fet per la consultora Eurodata TV Worldwide, el consum de televisió ha augmentat durant l’última dècada, entre...

Digue’m “hola” i et diré quina personalitat tens

Quan coneixem una persona tendim a fer-nos una impressió ràpida de la seva personalitat. Es tracta d’un mecanisme preconscient que implica les xarxes socials del cervell, les quals ens permeten, d’una...

Les àvies maternes afavoreixen la supervivència dels nets

Una de les característiques distintives de l’espècie humana és la menopausa. Les femelles de la major part de mamífers són fèrtils fins al final de la vida, la qual cosa fa que puguin tenir més fills, i...

Les neurones que augmenten l’afició al risc

Moltes persones se senten atretes pel risc, entès com la possibilitat de prendre decisions sense saber quin serà el resultat final o quin curs d’acció serà més profitós. A nivell cerebral, les situacions de...

Descobreixen com els dragons corren sobre l’aigua

Els dragons són un tipus de llangardaix molt conegut per les seves capacitats acrobàtiques. Se’n coneixen més de 1.650 espècies a tot el món, més de la meitat de les quals tenen petites làmines adhesives...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Següent >