image-alt

DAVID VALLESPÍN

Els estudiants universitaris catalans necessiten una resposta

El govern català, en un context de pròrroga pressupostària, mitjançant l’aprovació del decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques a Catalunya i a la UOC,...

La universitat pública no pot esperar més

El debat sobre el finançament universitari català és, sense dubte, un debat crucial. La millora del finançament públic del sistema universitari català és una qüestió absolutament inajornable, ja sigui...