Diego López Garrido

Diego López Garrido

El juicio bipolar

Si hay algo que debe caracterizar a un juicio penal es la claridad, unidad e individualidad de su objeto. Se trata de juzgar a personas con nombre y apellidos, cuyos actos pudieran haber constituido...

El judici bipolar

Si alguna cosa ha de caracteritzar un judici penal és la claredat, unitat i individualitat del seu objecte. Es tracta de jutjar persones amb nom i cognoms, els actes de les quals podrien haver constituït...

El PSC i la Constitució espanyola

La crisi econòmica ha fet aflorar una altra crisi, oculta fins ara, de diferent naturalesa. Em refereixo a la fragilitat institucional en una Espanya progressivament debilitada en els tres grans pilars que...

image-alt

EL PSC y la Constitución española

La crisis económica ha hecho aflorar otra crisis, oculta hasta ahora, de distinta naturaleza. Me refiero a la fragilidad institucional en una España progresivamente debilitada en los tres grandes pilares...