TOVALLONS NEGRES

Que no et facin la foto...

Una notícia d'ahir ens informava que una de cada quatre caixes de radars que hi ha a les carreteres és buida. A dins no hi ha l'aparell que fa servir la policia de trànsit per mesurar la velocitat (se'n diu cinemòmetre). Segons aquesta notícia "l'emplaçament d'alguns d'aquests cinemòmetres s'anirà canviant perquè els conductors no sàpiguen quins estan actius i quins no".

Com que no sé què val un cinemòmetre, m'hauré de refiar del que he trobat que es proposava de pagar l'any 2007 l'Ajuntament de Cambrils per arrendar-ne un (pel sistema del lísing) durant quatre anys: 104.400 euros. Suposo, doncs, que deu sortir més barat aquest sistema diguem-ne alternatiu d'enviar uns operaris a omplir i buidar caixes.

De tota manera l'eficàcia del mètode està per demostrar. Quan els conductors -sempre malèvols- albirin a la carretera tres o quatre operaris que obren una caixa, ja sabran que aquella caixa romandrà buida durant els propers dies i, si per ventura tornen a passar pel mateix lloc l'endemà, ho faran a la velocitat que Nostre Senyor els doni a entendre. (Dic "tres o quatre operaris" basant-me en les fotografies que vam veure dels operaris que canviaven els senyals de trànsit de vuitanta per hora.) No hem d'oblidar que aquest mètode ja fa temps que s'assaja als restaurants de la nostra terra. Et ve el cambrer i et diu que de segon hi ha pit de pollastre o lluç a la romana. I només quan demanes lluç et diu que justament s'ha acabat i que en realitat només queda pollastre.