Caldrà iniciativa per protegir la pròpia intimitat

El nou reglament de protecció de dades està pensat perquè els ciutadans assumeixin el control de la seva informació privada

La major part d’internautes han rebut aquests dies correus de les llistes de distribució on ja estan subscrits que demanen que s’ompli un formulari per continuar rebent els missatges. Aquesta petició -que pot ser útil per fer neteja de spam -és una de les conseqüències del nou reglament general de protecció de dades (RGPD), que serà d’aplicació obligatòria a partir del dia 25. “Ara, quan calgui consentiment per tractar unes dades personals, aquest haurà de ser lliure i inequívoc”, explica la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Maria Àngels Barbarà. L’internauta, diu, haurà de fer alguna acció per acceptar el consentiment i haurà de quedar clar què implica. L’empresa, per la seva banda, haurà de poder demostrar que el ciutadà ha acceptat un consentiment explícit. Amb la nova norma, en teoria s’ha acabat permetre que quan algú compri per internet o es faci un compte en algun servei hagi d’estar atent a totes les caselles minúscules clicades per defecte perquè no li endossin res que no vol. Però això no vol dir que no s’hagi de llegir què accepta.

El nou reglament de protecció de dades està pensat perquè els ciutadans assumeixin el control de la seva informació privada. “Però hem de ser proactius per protegir el nostre dret a la intimitat”, explica Barbarà. Quan una entitat demani dades personals haurà de deixar clar què en pensa fer en un llenguatge entenedor. Però per saber què implica acceptar-ho cal llegir-se les condicions del servei. Això també inclou eines com ara Facebook i Instagram, que aquests dies actualitzen les condicions d’ús per adaptar-les al RGPD.

Reclamacions i denúncies

El reglament, explica Barbarà, també implica que quan es demani quina informació té una entitat d’un mateix, la resposta hagi de ser més completa i detallada que fins ara. Qui demana unes dades personals s’ha de fer responsable de l’ús que en fa, i qui les ha cedides ha de poder demanar-ne sempre la supressió o fins i tot que, durant un temps, no es puguin fer servir. La nova norma, a més, posa límits als algoritmes que prenguin decisions en substitució dels humans a partir de dades personals. “Hi ha algoritmes que es fan servir per decidir si es concedeix un crèdit, sense que hi intervingui ningú ni que hi hagi possibilitat de queixa, però això s’ha acabat; si l’implicat ho vol, és obligatori que una persona l’escolti”, assegura la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Entre les reclamacions possibles també hi ha la del dret a l’oblit, que ara s’inclou a la normativa.

Davant de qualsevol dubte, queixa o denúncia, tothom pot acudir a l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Fins i tot per denunciar gegants com Facebook, que té la seu europea a Irlanda. L’Autoritat gestionarà la denúncia, si en té les competències, o la passarà a l’organisme corresponent, però en tot cas el ciutadà es relacionarà amb una administració estatal.