Publicitat
Publicitat

MEDI AMBIENT

Si el cotxe emet massa diòxid de carboni s’haurà de pagar

El Govern vol aplicar un nou impost per als propietaris de vehicles en funció del diòxid de carboni que emetin, que gravarà, sobretot, els cotxes que contaminin més -bàsicament els més antics-. L’avantprojecte de llei de canvi climàtic, que el departament de Territori i Sostenibilitat ha sotmès des d’ahir a informació pública, preveu que l’impost es comenci a aplicar el 2018 i l’hauran de pagar els propietaris de cotxes, furgonetes i altres vehicles que no superin les 3,5 tones.

Els cotxes pagaran un impost anual que variarà en funció de la quantitat de diòxid de carboni que emetin, a partir dels 120 grams per quilòmetre. En el tram baix, els que emetin entre 120 i 140 grams, els propietaris hauran de pagar 0,55 euros per cada gram. Els amos de cotxes que emetin més de 199 grams per quilòmetre hauran de pagar un euro per gram. Cal tenir en compte que el nivell d’emissions mitjà dels cotxes venuts a Espanya l’any passat ja era de 118,5 grams per quilòmetre, segons l’Agència Europea de Medi Ambient. L’avantprojecte de llei de canvi climàtic, que encara s’ha de tramitar al Parlament, també preveu altres mesures relacionades amb els vehicles, com ara eliminar les devolucions i bonificacions per la compra de combustibles fòssils. És el cas de les ajudes als transportistes per la compra de gasoil. En un termini de dos anys el Govern hauria d’aprovar un calendari que marqui l’eliminació de les subvencions.

El Govern també vol posar en marxa mecanismes que garanteixin l’accés a un “mínim vital” de subministraments d’aigua, gas i electricitat. O sigui: vol posar en marxa “tarifes socials amb preus reduïts o gratuïts” que assegurin l’accés a aquest mínim “per a la població en situació de pobresa i risc d’exclusió social”.

Visibilitzant l'assetjament sexual