Dones científiques: un progrés ni ràpid ni fàcil

Organitzen el I Cicle Dona i Ciència a la UIB, dedicat a tractar la igualtat de gènere en el desenvolupament d’una carrera professional científica

Les dones no gaudeixen de les mateixes oportunitats que els homes per desenvolupar una professió científica i per progressar-hi. A mesura que s’avança cap a llocs més alts en els escalafons acadèmics o professionals, la proporció de dones va sent cada vegada menor. Aquest desequilibri es produeix des de fa molt de temps; tant, que no cal adduir que és conseqüència d’un estat de coses ocorregudes en èpoques passades i que desapareixerà, sense més, en uns quants anys. La persistència i magnitud del desequilibri entre la presència de dones i la d’homes en el món de la ciència i la tecnologia i, especialment, en els nivells alts de les carreres científiques, fa necessàries actuacions que ho corregeixin, i això és una cosa que només es pot produir orientant aquestes actuacions a combatre les causes.

Així ho creuen des de la Càtedra de Cultura Científica de la Universitat del País Basc, que entre d’altres funcions i activitats publica habitualment un blog divulgatiu, ‘“Mujeres con ciencia’, que coordina Marta Macho, professora del Departament de Matemàtiques de la Universitat del País Basc (UPB/EHU). A més de per la tasca docent, aquesta professora destaca per la seva trajectòria divulgativa de la ciència en general i molt especialment pels seus esforços en la visibilització de la dona científica, mitjançant diverses activitats i també amb l’edició de l’esmentat blog. Així doncs, ‘Mujeres con ciencia’ vol mostrar el que fan i han fet les dones que s’han dedicat a la ciència i la tecnologia, amb informació exhaustiva sobre biografies, entrevistes, esdeveniments, efemèrides i tot tipus de cròniques o fets rellevants al voltant del paper de la dona en la ciència. “El nostre propòsit és que ‘Mujeres con ciencia’ doni a conèixer l’existència d’aquestes dones i les circumstàncies en què han hagut de desenvolupar la seva feina”, explica la professora del Departament de Matemàtiques de la Universitat del País Basc i coordinadora del blog. Marta Macho impartirà una conferencia titulada Mujeres con ciencia, ciencia sin mujeres el proper 28 de novembre a les 15 hores a l’aula núm. 1 de l’edifici Mateu Orfila i Rotger del campus de la UIB. La conferència forma part del I Cicle Dona i Ciència a la UIB, dedicat a tractar la qüestió de la igualtat de gènere en el desenvolupament d’una carrera professional científica.

Aquest cicle està emmarcat en el projecte d’innovació docent ‘Dona i ciència’, subvencionat per la convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la qualitat docent, organitzat pel Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, Vicerectorat de Professorat, Institut de Recerca i Innovació Educativa. El cicle de la UIB va començar amb un col·loqui el 31 d’octubre amb la participació de Paloma Martín, professora del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB; i de Nanda Caro, professora del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB i membre del grup de recerca de Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques.

Taula rodona el 13 de desembre

El cicle prosseguirà amb la conferència de Marta Macho de dia 28 i acabarà amb la taula rodona titulada ‘Dones de ciència a les Illes Balears’ el 13 de desembre a les 15.30 h, també a l’aula núm. 1 de l’edifici Mateu Orfila de la UIB, amb l’assistència de Pilar Roca, catedràtica del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la UIB, investigadora principal del Grup Multidisciplinari d’Oncologia Traslacional i impulsora a les Balears d’activitats científiques divulgatives com ‘Ciència per a tothom’; de Josefa Donoso, catedràtica del Departament de Química, àrea de Química Física de la UIB i membre del Grup de Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs; de Carolina Salcedo, directora científica de Laboratoris Sanifit, empresa biotecnològica de les Balears en procés de desenvolupament d’un fàrmac actualment en fase 2, i de Margalida Frontera, directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut del Govern.

En espera que es dugui a terme aquesta trobada, les quatre participants han volgut explicar a l’ARA Balears els seus punts de vista, basant-se en les seves experiències personals, respecte de la situació de la dona científica a les Balears i en conjunt al món. Així, Pilar Roca aportarà el parer d’una científica que ha treballat més de trenta anys en un departament i uns estudis que gaudeixen d’una elevada proporció femenina. “Les dones han contribuït al desenvolupament científic i tecnològic de manera molt activa al llarg de la història, i han ocupat un paper clau i essencial en molts laboratoris, però en canvi la seva visibilitat i reconeixement han estat mínims -opina Roca-, malgrat que durant els darrers anys en els països desenvolupats la seva presència ha estat un poc més visible. Per això són necessàries iniciatives per tal que la nostra feina sigui ben patent per al conjunt de la societat, alhora que les dones científiques hem de continuar lluitant per ocupar el lloc que ens correspon en la història de la ciència”, conclou l’experta en recerca d’Oncologia Translacional a la UIB.

Contràriament, la Dra. Donoso ens aportarà el punt de vista d’una professora que ha desenvolupat la seva tasca docent i investigadora en un departament clarament masculinitzat. La catedràtica del Departament de Química argumenta que “avui en dia ens trobam, tant en el món de la recerca científica bàsica com en el de la tecnologia, dones extraordinàriament competents que lideren empreses i grups de recerca i contribueixen amb enorme èxit a la millora del coneixement científic. El repte és continuar en aquesta direcció i millorar la percepció social del treball científic de les dones. Per aconseguir una presència igualitària de treball entre els homes i les dones en aquests aspectes -proposa Donoso-, és necessari treballar en una educació més igualitària de nins i nines, ja des de l’etapa de Primària, i en una formació més eficaç en la millora de les actituds de lideratge de les dones en l’àmbit públic”.

El sector de la biotecnologia

Doctorada en Farmacologia, Carolina Salcedo ha desenvolupat la seva tasca professional sempre en l’àmbit privat, amb més de 25 d’anys d’experiència en diverses empreses biotecnològiques i farmacèutiques a Espanya i l’estranger. En la seva participació en la taula rodona de dia 13, pretén aportar la visió de la situació de la dona en el món dels laboratoris privats. “Hi ha molta feina per fer, perquè malgrat que cada cop hi ha més dones en els òrgans de decisió, almenys en la indústria farmacèutica, aquest percentatge encara és infinitament inferior que el d’homes, i si no vas alerta, et pots trobar servint-los el cafè enmig d’una reunió. Tots hauríem de ser feministes, començant pels homes. En aquest nou escenari, el sexe ja no determina l’èxit, i menys en ciència, sinó la capacitat de ser creatiu, innovador i, sobretot, valent, que són unes característiques clarament no lligades al cromosoma Y”, segons considera la directora científica de Laboratoris Sanifit.

Finalment, Margalida Frontera insisteix que “malgrat que les dones són majoria en l’àmbit de la recerca en salut, la seva presència es troba clarament infrarepresentada en els llocs de responsabilitat de l’àmbit científic”. Llicenciada en Biologia i Bioquímica i doctora per la UIB després d’un postdoctorat al Regne Unit, Frontera es va especialitzar en tasques de gestió d’organismes públics de recerca, com ara hospitals universitaris i fundacions de recerca. La seva participació a la taula rodona aportarà coneixements sobre la situació de la dona en l’àmbit més administratiu de la recerca científica. “Només el 14% de les direccions científiques d’instituts d’investigació sanitària acreditats estan ocupades per dones. Això dificulta la visibilitat i el reconeixement del paper de la dona en la ciència i desposseeix les noves generacions d’investigadores de referents”, conclou la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut del Govern.

JORNADA ‘JO TAMBÉ PUC FER-HO’

Les tres carreres universitàries més masculinitzades, en les quals les dones representen menys del 30% de l’alumnat, són Enginyeria Informàtica, Física i Matemàtiques, totes elles relacionades amb les ciències i l’enginyeria. Tenint en compte aquestes dades, que es mantenen molt estables al llarg del temps, l’Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, el Consell Social i el Programa d’Orientació i Transició Universitària organitzen dia 1 de desembre de 10.30 a 13.30 hores, a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos del campus universitari, la jornada ‘Jo també puc fer-ho’, adreçada a les alumnes de Secundària i Batxillerat, per combatre així els estereotips de gènere relacionats amb l’elecció de la carrera universitària. Les joves assistents a aquestes jornades tindran l’oportunitat de conèixer de primera mà dones que ocupen llocs de treball en el món acadèmic i professional on normalment estan infrarepresentades. Això farà possible que les alumnes puguin tenir models de referència en els camp de la ciència i la tecnologia, per promoure la paritat de sexes en aquests àmbits professionals.