L’art de saber acostar persones per millorar-ne la rendibilitat

Go Consulting promou un taller de certificació Extended DISC, una eina basada en la psicologia dirigida a responsables de recursos humans, empleats, ‘coachs’ i emprenedors

Jorge Serrano i Lilian Goberna són socis de Go Consulting, una consultora especialitzada en la gestió de recursos humans, dirigida tant a grans empreses com a pime, start-ups i emprenedors, amb l’objectiu de solucionar “tensions o problemes” dintre de les plantilles i de possibilitar una “evolució” de conductes per facilitar així processos de creixement professional o d’enfortiment de la marca ampliadora, és a dir, tractant que l’empresa adquireixi més prestigi gràcies a un canvi de la seva cultura corporativa, entre d’altres mesures. Tots dos es consideren a si mateixos “facilitadors”, més que formadors, fet que implica aportar models interessants o útils per tal que les empreses i els empleats els puguin aplicar de veres, tractant de transformar el marc teòric en casos reals mitjançant diverses sessions de feina i amb “deures” encarregats entre mig de cada reunió. De vegades, els dos consultors també fan servir metodologia de coaching grupal per treballar determinats temes.

JORGE SERRANO I Lilian Goberna consideren que el món de la consultoria i dels recursos humans és bastant complex i difícil de fer entendre a les Balears. La majoria d’empreses inverteixen per aconseguir una rendibilitat a curt termini, però no ho solen fer per tal que les persones esdevinguin un element “clau” en els seus processos de producció. “Es tracta d’un aspecte encara massa desatès -opinen els dos socis de Go Consulting-, però, tot i així, hi ha hagut un progrés per part dels empresaris i gestors, que a poc a poc comencen a adonar-se que l’èxit no prové només dels seus productes, sinó del seu capital humà i de les persones, que són les que els dissenyen, els mouen i els venen”. Tradicionalment, la formació del personal ha estat la part de consultoria més fàcil de ‘ vendre ’, perquè és la que resulta més familiar a les empreses. A Go Consulting, però, volen anar un poc més enllà i intentar intervenir en casos més “difícils” en què a priori detecten que pot haver-hi un problema. “Per exemple, la majoria de la gent no sap que el ‘ mal clima ’ es pot gestionar, no és veritat que el temps ho cura tot”, recalquen en aquest sentit. En aquesta consultora estan avesats a treballar en xarxa i per això, si cal, contacten amb un especialista en processos per desenvolupar programes encaminats a “retenir” el talent perquè la gent no se’n vagi d’una empresa; o per enfortir les capacitats dels càrrecs de les empreses; o per solucionar altres problemes de gestió de persones i de relacions de persones dintre d’una plantilla. Respecte d’això, Lilian Goberna opina que “totes les empreses són susceptibles de poder rebre acompanyament, des d’un punt de vista extern”.

UNA DE LES que “es deixa acompanyar” és Habitissimo, la plataforma amb seu al Parc Bit que, de fet, ja fa quatre anys que col·labora amb Go Consulting a través de l’organització de tallers en els quals es treballa un programa específic de lideratges dirigit a càrrecs de l’empresa. La darrera sessió, impartida per Lilian Goberna, va tenir lloc justament dijous en una sala del parc tecnològic. L’objectiu és que qualsevol persona d’aquesta empresa que “promocioni” i, per tant, passi a gestionar un equip, llavors s’inscrigui en aquest taller organitzat per Go Consulting. Aquesta no és l’única mesura relativa a gestió del personal que aplica Habitissimo, ja que els darrers anys ha desenvolupat altres programes bastant innovadors dirigits als seus empleats. “Normalment la gent no està preparada per assumir un canvi de rol i els empleats que progressen, per les seves capacitats, de sobte es troben que han de començar a dirigir equips. El pas de ser un company de feina a un cap pot ser bastant fort i cal saber gestionar-lo convenientment”, apunta Lilian Goberna.

GO CONSULTING VA néixer el 2012 gràcies a Rafa Goberna, que després va incloure-hi els altres dos socis: Jorge Serrano I Lilian Goberna. Amb els pas dels anys, aquesta consultoria ha detectat que un dels problemes més importants que tenen les empreses és la comunicació, tant interna com externa. Saber com s’ha de compartir la informació, en quin sentit i amb quin objectiu són algunes altres de les qüestions a resoldre per aconseguir un major rèdit. Quant a la qüestió del talent, Jorge Serrano argumenta que, “malgrat que la societat el promou per sobre de tot, la feina en equip és igual d’important. Saber-se rodejar de gent amb talent és igual d’important que tenir-lo un mateix”.

EL PROPER DIA 20, Go Consulting, en col·laboració amb el seu partner Tools 4 Success, organitzarà un taller de certificació Extended DISC, una metodologia o eina basada en la psicologia -en aquest cas, dirigida a responsables de recursos humans, empleats, coachs i emprenedors- que permet entendre el comportament de les persones tant dins el seu entorn professional com personal. El model DISC, impulsat pel psicòleg William Moulton Marston fa 60 anys, diferencia quatre estils o formes de comportaments, alhora identificats amb quatre colors: dominants (vermells), influents (grocs), estables (verds) i controladors (blaus). Conèixer els patrons de conducta del model DISC suposa entendre millor com som cada un de nosaltres i com són els altres. A partir d’aquí, es poden desenvolupar estratègies que ens permetran adaptar-nos als nostres col·laboradors, empleats o companys de feina per tal que tots puguin treure la millor versió de si mateixos. “Nosaltres el que farem la setmana vinent serà ensenyar a aplicar aquest model a tothom que ho vulgui. Per conèixer el nostre propi color o patró, només s’ha d’omplir un qüestionari; saber el nostre perfil ens pot ser de molta utilitat per conèixer quines són les nostres fortaleses i debilitats”, hi insisteix Jorge Serrano. Aquesta metodologia també serveix per relacionar-nos amb les altres empreses i treure’n profit a l’hora de fer negocis. “Per formar una start-up seria interessant que els colors estiguin mesclats i que no tots fossin vermells”, afegeix, i recorda que la majoria d’emprenedors solen ser de color vermell perquè assumeixen riscos, són valents, impulsius, obstinats, els agrada tirar sempre cap endavant i també comandar. A les empreses tecnològiques i d’enginyeria, en canvi, se’ls atribueix el color blau de controladors i experts que els agraden les dades, els fets, l’estructuració i la mentalitat orientada cap a la feina i les coses. Aquestes persones solen ser més introvertides i calculadores.

NO TOTS ELS colors són estancs entre si. També pot passar que els colors es mesclin; “de fet, això seria l’ideal”, apunta Jorge Serrano, qui argumenta que el fet de tenir un color no vol dir que no es puguin tenir comportaments d’un altre. Per exemple, tenir comportaments verds d’estabilitat no exclou desplegar altres capacitats més pròpies d’un altre color, per exemple ser influent i extravertit, qualitats que són pròpies del color groc. Per Go Consulting, els avantatges de conèixer la metodologia DISC són: millor clima de feina dins l’empresa, ràpida adaptació als altres i possibilitat de potenciar carències en aspectes determinats, practicant certes habilitats i comportaments (desenvolupament professional, gestió de conflictes i vendes). La jornada de certificació Extended DISC es durà a terme de 9.30 h a 17.30 h a l’Escola Professional Esment. Les inscripcions es poden efectuar a http://bit.ly/CertificacionExtendedDISC2017.

D’ALTRA BANDA, GO Consulting prepara un altre esdeveniment a Mallorca, el Projecte coach, que pretén emparellar voluntaris de grans empreses amb joves que estan en risc d’exclusió i d’edats d’entre 16 i 19 anys que actualment estan a punt d’abandonar els estudis o ja s’han despenjat de l’ESO. L’objectiu és que els voluntaris actuïn com a coachs personals per tal de motivar els joves perquè continuïn estudiant, explicant-los els avantatges de continuar formant-se gràcies a un programa de seguiment que inclou visitar les empreses i altres activitats. Enguany, el projecte es desenvoluparà per tercer cop, al llarg de sis setmanes, a partir del proper mes de febrer, i s’hi preveu la participació d’uns 40 coachs que s’encarregaran de la formació i seguiment de 40 joves. La iniciativa la promou la Fundació Exit, mentre que Go Consulting s’encarregarà del procés de captació d’empreses, formació dels coachs, selecció dels joves i seguiment de les parelles formades.